7 tiêu chí thiết kế website giáo dục chuyên nghiệp 2023

 Giáo dục đào tạo, đặc biệt đào tạo online đã giúp nhiều người có chuyên môn trở thành triệu phú. Ngành đào tạo không bao giờ cũ, luôn phát triển cùng kinh tế xã hội.

* Nhanh và nhẹ: Tốc độ load trang dưới 3 giây, tác vụ mượt mà không quá 3 lần

* Thân thiện: Thiết kế web Responsive, hiển thị hoàn hảo trên mobile, iphone, ipad…SEO mạnh mẽ.

* Bảo mật: Chống spam, chống hack và ddos